Afmelden


Hieronder vindt u alle informatie met betrekking tot de beëindiging, overschrijving of wijziging van uw lidmaatschap bij v.v. Uchta. Heeft u naderhand nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de ledenadministratie door te mailen naar ledenadmi.uchta@gmail.com of door te bellen naar 06-54911960.

Afmelden
Wanneer u uw lidmaatschap bij v.v. Uchta wilt beëindigen dient u dit, conform de contributieregeling, schriftelijk bij de ledenadministratie te doen. Dit kunt u doen door een e-mail naar ledenadmi.uchta@gmail.com te sturen. Een andere mogelijkheid is het onderstaand te downloaden afmeldformulier ingevuld in de lade van de ledenadministratie, te vinden in de bestuurskamer van ons clubgebouw, te deponeren of door het persoonlijk over te dragen aan de ledenadministratie of een bestuurslid.


Wijzigen
Als laatste is het mogelijk dat u uw lidmaatschap bij v.v. Uchta wilt wijzigen, bijvoorbeeld van spelend lid naar niet-spelend lid of eventueel andersom. Deze wijziging dient u eveneens schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven. Dit kunt u doen door een e-mail naar ledenadmi.uchta@gmail. te sturen, het onderstaand te downloaden wijzigingsformulier ingevuld in de lade van de ledenadministratie te deponeren of door het persoonlijk over te dragen aan de ledenadministratie of een bestuurslid.

Let wel, alle hierboven beschreven acties met betrekking tot uw lidmaatschap bij v.v. Uchta dienen vóór 15 juni van het lopende seizoen plaats te vinden. Daarna is beëindiging, overschrijving of wijziging voor het daarop volgende seizoen niet meer mogelijk en blijft u onder dezelfde condities ingeschreven.

   Afmeldformulier v.v. Uchta


   Wijzigingsformulier v.v. Uchta