Aftreden voorzitterGeacht lid, 

Via deze weg willen wij bekendmaken dat Marc van Doorn per 1 juli a.s. stopt als voorzitter van onze vereniging. Als bestuur zijn we in overleg tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende basis is voor de voortzetting van een vruchtbare samenwerking. In de loop van de afgelopen periode zijn er meerdere discussies geweest over de totstandkoming van beslissingen. Bij de recente beslissing rondom de samenwerking met de hoofdtrainer is wederom naar voren gekomen dat de overige bestuursleden een andere mening bleven houden over de wijze waarop beslissingen moeten worden genomen. Voor ons als bestuur kwam het vervolgens op het volgende neer: Marc kon doorgaan, maar dan met een nieuw te vormen bestuur, of Marc zou de keuze moeten maken zelf op te stappen en de vereniging niet voor een dilemma te stellen. Marc heeft in het belang van de club voor het laatste gekozen. Hij zal zijn functie als voorzitter neerleggen, hetgeen door het overige bestuur is geaccepteerd. 

We zijn Marc enorm dankbaar voor zijn enthousiaste en gedreven inzet voor Uchta gedurende de afgelopen drie jaar. Mede door de vele vrijwillige uren die hij in onze club heeft gestoken, hebben we mooie stappen kunnen maken met het oog op de nabije en verdere toekomst. We betreuren het dan ook ten zeerste dat we de weg die we gezamenlijk zijn ingeslagen niet in deze vorm kunnen voortzetten. De gekozen weg staat in deze niet ter discussie en zullen we blijven voortzetten. 

Dit aftreden betekent dat de functie van voorzitter vacant is geworden. Het bestuur zal dan ook op zoek gaan naar nieuwe kandidaten voor het voorzitterschap. Mocht je zelf geïnteresseerd zijn dan verzoeken wij je contact op te nemen met een van de bestuursleden. 

Mocht je vragen hebben of toelichting willen over dit besluit dan wel de vacature, dan kun je je wenden tot ondergetekenden. 

Met vriendelijke groet, 

Ernest Gorter, Penningmeester 
Mick Schuiling, Secretaris