Nieuw bestuur


Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van woensdag 10 juni hebben de leden van v.v. Uchta een nieuw hoofdbestuur gekozen. Nadat bekend werd dat het oude bestuur zou aftreden, is in korte tijd hard gewerkt om een nieuw bestuur te formeren.

Het nieuwe bestuur is per direct aangetreden en zal bestaan uit: Marc van Doorn (voorzitter), Ernest Gorter (penningmeester), Leonie Verbeek (secretaris). De overige algemene bestuursleden zijn: Evelien Frie, Roy Hendriks, Danny Bron, Bennie Hamersma en Mick Schuiling. 

Deze acht mensen hebben zich met positieve moed achter de beoogde nieuwe structuur van de vereniging geschaard. De structuur zal bestaan uit een dagelijks bestuur met daaromheen enkele werkgroepen die vertegenwoordig zullen worden in het algemeen bestuur. Dit alles betekent nog niet dat we er al zijn. Binnen de structuur zijn nog allerlei functies en taken vrij en de exacte functieverdeling staat nog niet vast. Heeft u interesse om ergens uw steentje aan bij te dragen, dan is dit het moment om u bij een van de nieuwe bestuurders te melden. Met zijn allen willen we een nieuwe start maken en een mooie toekomst tegemoet gaan. Het doel is om goed te luisteren naar de leden en v.v. Uchta een hechte, maatschappelijk betrokken club te maken waar ieder lid met plezier voetbalt en waar iedereen uit de buurt zich welkom voelt; een echte familievereniging. Het nieuwe bestuur heeft in ieder geval veel zin om hiermee aan de slag te gaan. 

Ten slotte wil het nieuwe bestuur het oude bestuur uit naam van de leden bedanken voor hun inzet en verdiensten voor de club in de afgelopen jaren.