Nieuw kassasysteem in de kantine

 

Tijdens de laatste ALV constateerden we voor het tweede jaar op rij dat de marge op de kantineomzet terugloopt. Dat hoeft niet per se een probleem te zijn, maar we willen wel weten waar dat vandaan komt. Om daarachter te komen is er inmiddels een nieuw kassasysteem aangeschaft dat is gekoppeld aan de voorraad. 

Het systeem is gebaat bij discipline van de barmedewerkers. Door alles aan te slaan op de kassa, ook wanneer er iets wordt weggegeven, kunnen we beter registreren wat er wanneer in en uit gaat. Als dat niet wordt gedaan dan ontstaat er een verschil in de werkelijke voorraad en die in het systeem. Op die manier zien we waar het margeverschil vandaan komt en hopen we meer grip op de kantine te krijgen.

Bestuur en Barcommissie v.v. Uchta