Nieuwe samenstelling Sponsorcommissie

 
Na een periode van mindere slagkracht zijn we blij om te kunnen melden dat de Sponsorcommissie weer een volwaardige samenstelling heeft. De werkgroep valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van voorzitter Tom Romein en bestaat vanaf nu uit Laurys Bennink, Thomas Kastermans, Robert van der Laan en Maurice van de Kolk. Een jonge, enthousiaste groep vrijwilligers die de komende periode aan de slag gaat met het verder ontwikkelen en uitrollen van het sponsorbeleid van de vereniging.

Naast het binnenhalen van nieuwe sponsoren zet de Sponsorcommissie in op het onderhouden en versterken van relaties met onze bestaande sponsoren. Als vereniging vinden wij het belangrijke om lokale sponsoren zoveel mogelijk te ondersteunen. Ook onze leden kunnen hier natuurlijk een belangrijke bijdrage in leveren door de lokale ondernemers een kans te geven.

Bestuur v.v. Uchta