SponsornieuwsMiddels dit bericht willen wij mededelen dat sponsor Solvisoft heeft besloten hun bijdrage als topsponsor aan onze vereniging niet voort te zetten. Solvisoft is enkele jaren als topsponsor aan v.v. Uchta verbonden geweest en heeft onder andere het scorebord langs het eerste veld mogelijk gemaakt. Hoewel wij dit besluit betreuren zijn we Eric en Gonda Hazeleger zeer erkentelijk voor de manier waarop zij v.v. Uchta de afgelopen jaren een warm hart hebben toegedragen. Solvisoft zal gelukkig niet volledig bij onze vereniging verdwijnen, het blijft verbonden als pakketsponsor en zal tevens de nieuwe website in beheer nemen.    

Sponsorzaken v.v. Uchta