Huishoudelijk reglement

 

Binnen v.v. Uchta hebben we, aanvullend op de regels/richtlijnen van de KNVB, een aantal gedragsregels opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden:

- 
Gedraag je netjes en beschaafd. Het motto ”Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” staat bij ons hoog in het vaandel. Tegen- en medespelers, scheidsrechters, trainers en vrijwilligers worden met respect bejegend. Benader elkaar te allen tijde op een sportieve manier, binnen een teamsport is dat zeer belangrijk (“goed gedaan” werkt honderd keer beter dan “slecht gedaan”).
  
-


 
 Wees hulpvaardig. Het etaleren van behulpzaamheid wordt bij v.v. Uchta zeer op prijs gesteld. Of je nu een cornervlag draagt of het tonen van interesse in andere spelers of het helpen bij een training of het schoonmaken van de kleedkamer, alle hulp wordt op prijs gesteld. 
  

- 
Bij voetbal gaat alles op tijd. Op tijd op de trainingen zijn, op tijd voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn, vroegtijdig afmelden voor de trainingen en wedstrijden of andere afspraken, houd je daaraan! Voetbal is een teamsport waarbij je op elkaar moet kunnen rekenen, maar waarbij je ook op tijd communiceert als er iets te melden valt. 
  
-


Houd je aan de (spel)regels. Discipline is één van de pijlers van v.v. Uchta. Houd je aan de afgesproken regels en als je iets niet weet kun je het altijd vragen. v.v. Uchta houdt zich ook aan de KNVB- regels. 
  
-

 Alcohol drinken is voor iedereen tot 18 jaar (zoals vastgelegd in de wet) op ons sportcomplex verboden. 


-
 Roken in de kantine en de kleedkamers is verboden. 
  
-

Roken en alcohol drinken door jeugdspelers boven de 18 jaar is tijdens en in de pauze van wedstrijden niet toegestaan. 
  
-

 
Leiders en trainers worden ook verzocht om rond trainingen en wedstrijden niet te roken en geen alcohol te drinken (dit laatste zeker niet ervoor!) Wanneer er wel gerookt wordt, dient dit te gebeuren buiten de afrastering van het veld.
  
-


 
 Speel sportief en heb respect voor je tegenstander. Winnen is belangrijk maar niet ten koste van alles. Vloeken, scheldpartijen en/ of bewust de tegenstander lichamelijk letsel toe brengen is te allen tijde verboden. M.a.w. gedraag je correct tegen medespelers, tegenspelers, scheidsrechters, trainers, leiders, enz. 
  
-

 Spelers die die door de KNVB of door v.v. Uchta geschorst zijn, mogen ten tijde van die schorsing ook niet voor andere teams uitkomen. 
  

-


 
Wees netjes. Hang kleding aan de haak, tassen onder de bank, douchen na trainingen/ wedstrijden en laat kleedkamers zowel uit als bij thuis wedstrijden netjes achter. Zorg ook dat je in en rond het clubhuis, zowel thuis als uit, alles netjes achter laat. 
  
-


Draag door v.v. Uchta beschikbaar gestelde kleding (zoals trainingspakken) alleen op wedstrijddagen voor en na de wedstrijd en alleen als presentatiekleding (niet als sportoutfit). 
  
-
 
Bespreek wensen, ideeën of problemen met de leider of trainer. Levert dat niets op, neem dan contact op met de iemand van het bestuur.
  
Zet fietsen in de daarvoor bestemde fietsenrekken. 
  
-


 
Het parkeren van uw auto is alleen toegestaan op het grote parkeerterrein in de aangegeven parkeervakken. Dit in verband met de veiligheid van de kinderen. Alleen als u in het bezit bent van de wettelijke invalidenparkeerkaart dan kunt u parkeren op de aangewezen invalidenparkeerplaats nabij het clubgebouw. 
  


De gedragsregels lijken wellicht belerend of betuttelend, maar de ervaring leert dat dit een van de meest essentiële zaken is om op een goede manier met elkaar om te gaan en duidelijkheid te verschaffen waar onze jeugdafdeling voor staat. Duidelijke afspraken en gedragsregels helpen om als vereniging c.q. jeugdafdeling goed te functioneren. Deze regels hebben echter alleen nut als we er met zijn allen binnen de vereniging voor zorgen dat ze worden nageleefd en we elkaar aanspreken wanneer dat niet gebeurt.