Wijzigen contactgegevens

 

Het belang van correcte contactgegevens in het ledenbestand is tweeledig. Voor v.v. Uchta is het belangrijk over de juiste en meeste recente contactgegevens te beschikken, zodat informatie gemakkelijk met alle leden kan worden gedeeld. Anderzijds is het voor jou als lid van v.v. Uchta belangrijk dergelijke informatie niet mis te lopen omdat de juiste contactgegevens niet bij v.v. Uchta bekend zijn.

v.v. Uchta verzoekt je dan ook vriendelijk om wijzigingen in uw contactgegevens, zoals adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres of rekeningnummer, graag door te geven aan de ledenadministratie. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@uchta.nl.

Wij hopen op je medewerking om de contactgegevens in het ledenbestand up-to-date te houden.