Inschrijving Voetbalkamp geopend!

 

Van vrijdag 10 t/m zondag 12 juni organiseren we de 17e editie van ons jaarlijkse Voetbalkamp. Het kamp wordt grotendeels georganiseerd op ons eigen sportpark en is voor de jeugdleden van JO8 t/m JO16. De JO17-spelers zullen gedeeltelijk deelnemen en gedeeltelijk worden ingezet als begeleiding.

Gedurende het kamp vinden diverse activiteiten plaats, variërend van voetbal tot amusement. We starten op vrijdagavond met de sponsorloop en eindigen zondagmiddag met de prijsuitreiking. De deelnemers overnachten in legertenten, die op leeftijd zijn ingedeeld. Voor meisjes is er een aparte tent beschikbaar. Als jouw kind wel graag wil deelnemen aan het voetbalkamp, maar liever niet blijft slapen, dan is dat natuurlijk geen probleem. We zien hem/haar dan graag ’s morgens vóór het ontbijt weer terug bij Uchta. Uiteraard hebben wij begrip voor kinderen die vanuit geloofsovertuiging niet op zondag aanwezig zijn. Geef dit dan aan op het bijgevoegde aanmeldingsformulier.

Voor deelname aan het kamp vragen wij een eigen bijdrage van € 30,- per kind. Wij willen je vragen op het aanmeldformulier aan te geven of jouw zoon/dochter zal deelnemen aan het voetbalkamp. Het formulier (incl. beide bijlages) dient uiterlijk zaterdag 23 april a.s. samen met de eigen bijdrage in een gesloten envelop - voorzien van naam en team - ingeleverd te zijn bij de leider van het team van jouw zoon/dochter.

We kunnen het voetbalkamp niet organiseren zonder de hulp van ouders/vrijwilligers. De meesten van jullie zullen zich de gezelligheid en saamhorigheid tijdens deze dagen herinneren, dus we hopen ook dit jaar weer op een grote opgave van vrijwilligers. De taken zijn zeer uiteenlopend, zoals het opbouwen en afbreken van de tenten, tellen bij de sponsorloop, begeleiden bij de spelactiviteiten, nacht- of slaapdienst, hulp bij het ontbijt of lunch, ‘vossen’ voor de vossenjacht, etc. 

Let op!

  • Aanmelden na 23 april is vanwege organisatorische redenen helaas niet meer mogelijk.
  • Het definitieve programma, de indeling van de vrijwilligers en het voetbalkampreglement delen we uiterlijk een week voor het kamp met alle deelnemers en vrijwilligers.
  • Alle deelnemers zijn verplicht om vrijdag 10 juni bij aankomst op het kamp een sponsorformulier in te leveren. Géén formulier betekent uitsluiting van de kans op prijzen. Inleveren van reeds ingezameld sponsorgeld is tijdens het voetbalkamp zelf niet mogelijk. De deelnemers krijgen het formulier aan het einde van het kamp terug om het geld op te halen. De formulieren én het opgehaalde geld dienen vervolgens uiterlijk zaterdag 25 juni ingeleverd te zijn bij de leider van het team van jouw zoon/dochter. Deze dragen dit over aan de organisatie van het kamp.
  • Wanneer namens een team onvoldoende ouders/begeleiders zijn opgegeven voor de slaapdienst in de tent, kan het gehele team niet blijven slapen op het kamp.

Uiteraard zou het leuk zijn als de kinderen tijdens het weekend zoveel mogelijk aangemoedigd worden. Je bent tijdens het kamp daarom van harte welkom op Sportpark De Hoeken!

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan kunnen jullie altijd bij een van de organisatieleden terecht of mailen naar voetbalkamp@uchta.nl.

Sportieve groet,
Organisatie Voetbalkamp v.v. Uchta

Helma Janssen, Ad van de Kolk, Dirk Verwoert, Youri Romein, Haye de Vries, Wesley de Koning, Ravi Sanders en Mick Schuiling
> Download hier het aanmeldformulier

> Download hier het sponsorloop donatieformulier