Tom Romein nieuwe voorzitter. Maak kennis!

 


Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van woensdag 29 augustus is Tom Romein gekozen als de nieuwe voorzitter van onze vereniging. De aanwezige leden spraken unaniem hun vertrouwen in Tom uit. Iedereen stemde voor waarna de benoeming direct plaatsvond in de kantine. 
Kennismaken met Tom? We stelden hem alvast een aantal vragen:

Wie ben je?
Ik ben Tom Romein, 25 jaar en geboren en getogen in Ochten. Niet geheel verrassend is voetbal één van mijn hobby’s en juich ik naast goals van v.v. Uchta en het Nederlands elftal voor doelpunten van Feyenoord. Daarnaast ga ik graag een rondje hardlopen en haal ik veel voldoening uit de resultaten die vrijwilligerswerk opleveren.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik heb een studieachtergrond in de Bedrijfskunde (Arnhem) en Bestuurskunde (Tilburg) en dit vormt voor mij de basis in mijn werk. Na een tijd te hebben gewerkt als interim-adviseur op het gebied van bedrijfsvoering, start ik aanstaande maandag (3 september) aan een nieuwe uitdaging. Ik ga als projectmanager/business analist werken bij één van de sponsoren van v.v. Uchta, namelijk Solvisoft. Naast mijn werk ben ik ook secretaris van de Stichting Jeugd Doen Bewegen Neder-Betuwe, waarin we ons hard maken om voldoende beweging en gezonde voeding- en leefstijl onder de aandacht van jongeren binnen onze gemeente te brengen. Ook heb ik een verleden bij het Ministerie van Defensie en ben ik vanuit die hoedanigheid nog verbonden als militair bij het 20 Natresbataljon.

Wat is je relatie met v.v. Uchta?
Na het behalen van mijn zwemdiploma’s in 1998 ben ik in de toenmalige F’jes begonnen met voetballen. Toen ik wat ouder was werd ik van huis uit door mijn ouders gestimuleerd om niet alleen zelf te gaan voetballen, maar ook de vereniging wat te helpen met het doen van vrijwilligerswerk. Op die manier stond ik toen ik een jaar of 12 was jeugdwedstrijden te fluiten en ging ik later ook jeugdteams trainen. Dat vrijwilligerswerk breidde zich uit en veranderde naarmate ik ouder werd. Zodoende heb ik onder andere mogen helpen met het organiseren van voetbalkampen, oliebollen verkopen, ben ik lid geweest van de kascontrolecommissie, droeg ik mijn steentje bij in onderhoudsweken en heb ik de laatste drie jaar in samenwerking met de werkgroep Sponsorzaken mij druk mogen maken om alle sponsor-gerelateerde werkzaamheden. Al met al heb ik in de loop der jaren met v.v. Uchta een behoorlijke relatie op zowel het gebied van zelf voetballen als het doen van vrijwilligerswerk opgebouwd.

Waarom wil je voorzitter van v.v. Uchta zijn?
Naast het feit dat ik de vraag om voorzitter te worden een eervol verzoek vind, heb ik vertrouwen in de mensen die zich inzetten om onze club draaiende te houden en geloof ik in de kansen die we als vereniging kunnen benutten en de stappen die we maken. Als ook ik daar mijn bijdrage aan mag leveren, dan doe ik dat graag. Daarnaast heb ik destijds meegeholpen bij de totstandkoming van het strategisch beleidsplan 2016-2020, een plan dat het huidige bestuur nog altijd als belangrijke leidraad voor de koers van de vereniging gebruikt. Het voelt als een uitdaging om zelf sturing te geven aan dat plan, het daar waar mogelijk van een kritische uitvoeringsblik te voorzien en straks wederom te werken aan een nieuwe versie voor de periode na 2020.

Wat zijn je ambities met v.v. Uchta?
Als voorzitter heb ik geen individuele ambities met v.v. Uchta, wat mij betreft komt de nadruk nog meer op het gemeenschappelijke belang en komen daar gedeelde ambities uit voort. Het motto ‘Met z’n allen de schouders eronder!’ staat voor mij als een huis. Ik verwelkom dus graag vele van deze nieuwe schouders. Uiteindelijk staat of valt mijn en daarmee v.v. Uchta’s succes met de goede wil en inzet van voldoende leden, ouders, vrienden en kennissen van de club. Met z’n alle zijn we verantwoordelijk voor het succes, en nog belangrijker, het plezier waar onze vereniging op vaart.

Ik kijk er naar uit om samen mooie en sportieve voetbalseizoenen tegemoet te gaan!

Tom Romein