UPDATE: Vanaf 29 april hervatting trainingen

 

In aanvulling op onze eerdere berichtgeving over het Coronavirus volgt hierbij een update vanwege de nieuwe besluiten van het kabinet. Er is namelijk een eerste lichtpuntje te melden. We mogen na wekenlang eindelijk weer wat activiteiten gaan opstarten. Het kabinet heeft besloten dat jeugd tot en met 12 jaar vanaf 29 april weer georganiseerd en beheersbaar mag gaan trainen. 

Voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij ook onder begeleiding activiteiten in groepsverband mogen opstarten, maar wel met handhaving van 1,5 meter tijdens de training. Dus bijvoorbeeld geen partijvormen en andere contactoefeningen. Voor de senioren blijft het verbod voorlopig nog gehandhaafd.

UPDATE: Vanaf 11 mei zijn hier ook de senioren aan toegevoegd op basis van dezelfde richtlijnen als de jeugd van 13 t/m 18 jaar. Extra maatregel hierbij is dat er maximaal in groepen van 10 personen getraind mag worden.

RIVM bepaalt leeftijdscategorieën
De categorie t/m 12 jaar is vastgesteld door het RIVM en valt dus grotendeels samen met alle teams tot en met JO13 en MO13. Kinderen die normaal meespelen bij JO13/MO13, maar net 13 jaar zijn geworden mogen helaas niet meedoen met deze categorie vanwege de leeftijdsgrenzen van het RIVM. Zij kunnen wel meedoen met de leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar. In overleg met de trainers hebben we besloten dat de JO13 en MO13 de richtlijnen aanhouden die gelden voor de groep van 13 t/m 18 jaar. Zo kunnen zij wel als team gezamenlijk trainen.

Onderhoud velden
Op basis van de informatie van enkele weken geleden hebben we als bestuur besloten om het zomeronderhoud van de velden naar voren te halen, zodat de voorbereiding op het nieuwe seizoen, mits toegestaan tegen die tijd, hopelijk wat vroeger dan normaal weer kunnen oppakken. Met deze nieuwe versoepeling hebben we besloten hier toch enigszins van af te wijken en het onderhoud aan het voorste trainingsveld uit te stellen. Dat betekent dat de velden 1 t/m 3 op korte termijn ingezaaid en bewerkt worden, zodat ze voldoende rust krijgen om te herstellen.

Daarnaast proberen we de drukte op het sportpark zoveel mogelijk te minimaliseren. Daarom is voorlopig alleen het voorste trainingsveld beschikbaar om te trainen voor de hierboven genoemde teams. Omdat de ruimte beperkt is, hebben we in overleg met alle trainers en leiders een schema opgesteld. Deze vinden jullie hier.

Veilig en verantwoord aan de slag
Door NOC*NSF is een protocol opgesteld met alle stappen en regels om veilig en verantwoord aan de slag te kunnen (zie document). Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. We zijn als bestuur in gesprek met de gemeente hoe we de eerste lijn van handhaving vorm en inhoud moet geven.

Kort samengevat gelden in ieder geval de volgende regels:

 - Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 - Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 - Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 - Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 - Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 - Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, vermijd het aanraken van je gezicht, schud geen handen en was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 - Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 - De kleedkamers blijven gesloten, dus kleed je vooraf thuis om en douche na afloop ook thuis;
 - Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan op het sportpark en ga direct daarna weer naar huis;
 - Neem een eigen bidon mee en deel deze niet met anderen;
 - Tijdens de training zijn ouders/verzorgers langs de lijn niet toegestaan;
 - De kantine blijft gesloten;
 - Trainers dienen duidelijk herkenbare kleding te dragen (de Uchta jacks volstaan) en moeten zelf op 1,5 meter afstand blijven van de sporters;
 - We zullen zorgen dat in het ballenhok spullen zijn om de trainingsmaterialen na de training te kunnen desinfecteren;
 - Het sportpark blijft buiten de trainingen verboden toegang voor andere activiteiten.

Haal- en brengbeleid
We zullen het hek vooraan dicht doen. Kinderen die op de fiets komen kunnen er gewoon langs. Kinderen die gebracht worden per auto, worden op het parkeerterrein afgezet. Toeschouwers zijn verboden op het sportpark. Ouders/verzorgers die hun kinderen na afloop weer komen ophalen wachten in de auto en behouden te allen tijde 1,5 meter afstand ten opzicht van anderen.

Veilige voetbalvormen
Om jullie op gang te helpen met het opstarten van de trainingen heeft de KNVB per toegestane leeftijdscategorie speciale trainingsvormen, tips voor trainers en ‘voetbalprotocollen’ opgesteld voor zowel spelers, trainers en ouders. Veel gestelde vragen zijn daarnaast gebundeld in een speciale FAQ over het opstarten van het jeugdvoetbal. Al deze informatie is te vinden op de online trainingsomgeving ‘Rinus’.


Wij vertrouwen erop dat iedereen zich volledig inzet voor het naleven van de maatregelen, zodat we de ruimte die de overheid biedt, kunnen blijven volhouden.

Bestuur v.v. Uchta